Regulaminy

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy


Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy, który należy złożyć w przypadku rezygnacji w pierwszych 10 dniach od momentu udostępnienia usługi.

Pobierz wzór odstąpienia

Podstawą jest art. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzony jej nowelą z 2003 roku.

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?