Regulaminy

Wzór dokumentu cesji umowy


Co zrobić w przypadku gdy musimy zmienić dane Abonenta lub przenosimy łącze w inne miejsce objęte zasięgiem sieci Blue-Net?

W przypadku zmiany danych Abonenta (zmiana danych osoby, która jest odbiorcą usługi) lub przy przeniesieniu łącza do innego miejsca należy wypełnić druk cesji. Druk ten wypełniamy w 3 egzemplarzach: jeden dla osoby, która była dotychczas Abonentem, drugi dla osoby przejmującej umowę i trzeci który należy dostarczyć do naszej firmy.

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?