Aktualności

UOKiK nakłada 9 mln zł kar 25 stycznia 2010


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 9 mln zł kary na trzy firmy: Era, Aster i Vobis. Urząd uznał, że reklamy produktów tych firm wprowadzały klientów w błąd.

UOKiK rozpoczął w ten sposób postępowanie przeciwko nieuczciwej reklamie, która zbiera żniwo głównie wśród klientów, którzy porównują parametry usługi wyłącznie wskaźnikiem przepływności i ceną. Z informacji przekazanych przez rzecznika urzędu, w „karnej” kolejce oczekują teraz operatorzy telewizji kablowych.

Spółka Polska Telefonia Cyfrowa została ukarana kwotą prawie 8 mln 730 tys. zł za reklamę internetu w komórce. Spot reklamowy przekonywał, że jest to najszybszy internet na rynku, a dostęp do danych jest bez limitu. Według informacji zawartych w reklamie, miesięczny abonament miał kosztować 5 złotych. Przy bliższym zapoznaniu się z ofertą okazywało się, że miesięczny limit danych wynosił 50 Megabajtów w każdym okresie rozliczeniowym, a promocyjny abonament obowiązywał tylko przez trzy pierwsze cykle rozliczeniowe.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziły także kampanie spółki Aster promujące usługi telefoniczne, telewizji analogowej oraz internetu. W reklamach stosowano sformułowania oparte o schemat X miesięcy po Y zł, co wprowadzało konsumentów w błąd, co do rzeczywistego okresu obowiązywania oferty. Tymczasem Urząd ustalił, że operator za początek okresu rozliczeniowego uznawał pierwszy dzień miesiąca w którym rozpoczęto świadczenie usług – jeśli więc konsument zawarł umowę w połowie miesiąca, to „tracił” 15 dni promocji. Spółka została ukarana karą ponad 390 tys. zł.

Stosowanie nieuczciwych praktyk UOKiK zarzucił też spółce Vobis. Reklamowała ona usługę mobilnego internetu, dostępnego wraz z komputerem przenośnym za 1 zł. Na podstawie powtarzanego w mediach przekazu konsumenci mogli odnieść wrażenie, że kupią komputer wraz z modemem w bardzo atrakcyjnej cenie. W rzeczywistości to modem kosztował 1 zł, jeżeli konsument zakupił komputer w sklepie Vobis po cenie rynkowej. Za wprowadzanie w błąd spółka została ukarana sankcją finansową w wysokości ponad 177 tys. zł.

Urząd przypomina konsumentom, którzy zostali wprowadzeni w błąd, że mogą w takiej sytuacji skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. W przypadku usług telekomunikacyjnych abonenci mogą uzyskać pomoc w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumentów z przedsiębiorcami poprzez mediacje, jak również przed działającym przy Prezesie UKE sądem polubownym. Dochodzenie roszczeń może ułatwić także ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z nią to przedsiębiorca musi udowodnić, że udzielił konsumentowi jasnej, pełnej i rzetelnej informacji, na podstawie której mógł podjąć właściwą decyzję.

Zainteresowała Cię oferta firmy BlueNet w Lublinie?